• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 000 000 000
    • Условия за ползване на онлайн магазина за здравословни продукти "Shop4E.bg | Нещо истинско!"

     Най-важно за нас е точното, коректното и професионалното отношение към нашите Клиенти, за се чувстват добре.
     I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
      
     1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които www.Shop4E.bg предоставя услуги на клиентите си посредством Интернет магазина Shop4E.bg | Нещо истинско!. Тези условия обвързват всички потребители. С поставяне на отметка "Съгласен съм с условията за ползване*", клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 
     2. Идентифициране на клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.Shop4E.bg, съхранение на IP адреса на клиента, както и всяка друга информация.
     3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.Shop4E.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.
     4. След поставяне на отметка "Съгласен съм с условията за ползване*", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в пазарската им количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е скл. Договор?
     5. www.Shop4E.bg си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица www.Shop4E.bg уведомява клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. 
     6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове.

     II. ДОСТАВКА

     7. Веднага след предаване на стоката на куриер и приемането й от клиента (след направен оглед), www.Shop4E.bg се освобождава от риска по съжранението на стоката, който се прехвърля върху клиента. www.Shop4E.bg не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
     8. Веднага след доставката, при огледа на стоките следва да бъдат прегледани внимателно от клиента или упълномощено от него лице.
     8а. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
     8б. Стойността на доставката е за сметка на клиента и е предварително изчислена в пазарската количка преди преключване на поръчката.
     8в. Ако стойността се различава от предварително изчислената в сайта, като е в ущърб на клиента (т.е. по-висока). Доставката се поема от www.Shop4E.bg и клиента ползва безплатна доставка. Ако е по-ниска, клиента заплаща по новата стойност. 

     III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

     www.Shop4E.bg предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от клиента стока.


     IV. ЦЕНИ

     9. Цените, посочени на сайта не включват цена на доставка. Доставката се изчислява в реално време според тарифите на куриера след попълване на точен адрес на доставка.

     V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

     10. Клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина  Shop4E.bg | Нещо истинско!.
     11. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
     12. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява www.Shop4E.bg  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 
     13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.Shop4E.bg.
     14.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на www.Shop4E.bg се задължава при ползване на услугите: 

     •    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 
     •    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 
     •    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
     •    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.Shop4E.bg услуги; 
     •    да уведомява незабавно www.Shop4E.bg  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 
     •    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 
     •    да не извършва злоумишлени действия; 
     •    да обезщети www.Shop4E.bg  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
     14а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.
      
     VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

     15. www.Shop4E.bg  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 
     16. www.Shop4E.bg  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на сайта.  
     17. www.Shop4E.bg има право по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на www.Shop4E.bg  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. www.Shop4E.bg  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайта.
     17а. www.Shop4E.bg  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 

     18. www.Shop4E.bg  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.Shop4E.bg  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за www.Shop4E.bg . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

     19 www.Shop4E.bg  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Клиенти, независимо дали са регистрирани.

     20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от www.Shop4E.bg, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на формата за контакт. www.Shop4E.bg  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ще се използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

     21. www.Shop4E.bg  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които www.Shop4E.bg  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на www.Shop4E.bg  

     22. www.Shop4E.bg  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.


     VII. ЛИЧНИ ДАННИ


     23 www.Shop4E.bg  гарантира на своите Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. www.Shop4E.bg  защитава личните данни на Клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, www.Shop4E.bg  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

     23а www.Shop4E.bg  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. www.Shop4E.bg  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

     VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

     24 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от www.Shop4E.bg  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. www.Shop4E.bg  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то www.Shop4E.bg  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

     IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

     25. Под “Клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата на онлайн магазина Shop4E.bg | Нещо истинско! на своя компютър.

     26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

     27. Интернет магазина е собственост на www.Shop4E.bg и всички права са запазени.

     28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.
   • Newsletter